Co půjčujeme

Co půjčujeme

Co půjčujeme

Knihy

Většinu knih si mohou zájemci vypůjčit ke studiu a čtení domů.

 • naučná literatura - v půjčovně pro dospělé (kromě počítačové literatury a knih o hudbě) a v dětském oddělení. Je řazena podle mezinárodního desetinného třídění (MDT) a uvnitř tříd abecedně podle autora.
 • počítačová literatura a knihy o hudbě - A-klub
 • regionální literatura - půjčovna - region
 • balneologická literatura  - půjčovna - balneo
 • cizojazyčná literatura - půjčovna pro dospělé a dětské oddělení
 • e-knihy - půjčují se zdarma přímo z našeho online katalogu  - návod na půjčování e-knih
   

Knihy, které se domů nepůjčují:

 • označené na hřbetě písmenem X:
 • vybraná příručková literatura (slovníky, encyklopedie apod.)
 • unikátní regionální literatura, kterou má knihovna pouze v jednom exempláři
 • archivní balneologická literatura
 • archivní literatura - značena fialovým proužkem na hřbetu

Partitury, zpěvníky

 • Veškerý notový materiál je k vypůjčení v A-klubu.

Mapy, průvodce

 • Mapy a průvodce jsou k vypůjčení v půjčovně pro dospělé.

Časopisy, noviny, ostatní seriály a pokračující zdroje:

 • seriály jsou informační zdroje docházející do knihovny postupně, s různou periodicitou; jsou to zejména časopisy, noviny, ročenky, edice sborníků atd. většinu seriálů si zájemci mohou půjčit i domů
 • domů se nepůjčují poslední čísla časopisů a novin

Uložení novin a časopisů v knihovně:

Většina titulů je k dispozici v čítárně, včetně regionálního tisku a lékařských seriálů, které jsou součástí balneologické knihovny.

 • Časopisy s počítačovou a hudební tématikou – A-klub
 • dětské časopisy  - oddělení pro děti
 • časopisy zabývající se světem handicapovaných – oddělení pro handicapované

Hudební MP3, CD, kazety a LP

 • jsou k vypůjčení v A-klubu
 • nové tituly knihovna může dle autorského zákona půjčovat až po 9 měsících a za jejich půjčování odvádí poplatky autorské organizaci Integram
 • výpůjčka na 14 dní
 • výpůjčka je zdarma

Mluvené slovo

Filmy na DVD

 • pro registrované čtenáře k dispozici v A-klubu, výpůjční doba 7 dní
 • výpůjčka je zdarma
 • maximálně lze půjčit 3 ks DVD. Další lze vypůjčit po jejich vrácení.

Deskové hry

 • pro registrované čtenáře k dipozici v A-klubu nebo v odd. pro děti
 • výpůjční doba 14 dní
 • výpůjčka je zdarma


Zvukové knihy vydané Tiskárnou a knihovnou K. E. Macana

 • k dispozici v oddělení pro handicapované
 • je možné je půjčit pouze osobám se zdravotním postiženým (průkaz  ZTP)
 • půjčování a posílání poštou je bezplatné
 • v nabídce oddělení jsou také tituly vydané v běžné produkci např. vydavatelství Timpanum nebo Audiostory

CD ROMy

 • přílohy k časopisům, nejčastěji s počítačovou tématikou
 • CD ROM je možné si vypůjčit nezávisle na časopisu, ke kterému náleží
 • půjčují se bezplatně na dobu 14 dnů

Umístění CD ROMů v knihovně:

 • přílohy k dětským  a juniorských časopisům - v oddělení pro děti
 • přílohy k časopisům s počítačovou tématikou - v A-klubu
 • přílohy k ostatním časopisům - v čítárně 

E-čtečky

 • E-čtečky je možné vypůjčit si na dobu 1 měsíce v A-klubu.
 • Každá e-čtečka obsahuje 151 knih nepodléhajících autorskému zákonu.
 • Obsahem jsou zejména díla klasické literatury vhodné pro povinnou četbu studentů (Zola, Dickens, Čapek, Wilde, Puškin, Poe, Platón),ale také knihy Arthura Conana Doyla, Ladislava Klímy nebo Jacka Londona.