Oddělení služeb knihovnám

Oddělení služeb knihovnám
Oddělení služeb knihovnám - poradenské a servisní středisko pro knihovny v kraji.

Oddělení služeb knihovnám

telefon: 736 514 071
vedoucí oddělení: Eva Kaňovská
kanovska@knihovnakv.cz

 

Oddělení působí jako poradenské a servisní středisko pro knihovny Karlovarského kraje a služby, které jsou knihovnám dodávány, vykonává KK v rámci regionálních funkcí.

Poskytuje metodickou pomoc profesionálním knihovnám (33 v kraji) a nákup a výměnu knihovního fondu pro 42 neprofesionálních knihoven v okrese KV.

Přehled základních poskytovaných služeb:

  • nákup knihovního fondu a cirkulace výměnných souborů
  • odborná pomoc při revizi knihovního fondu
  • metodická i praktická pomoc při zpracovávání statistických výkazů
  • poskytování průběžných informací a rad při zavádění ICT, pomoc při zpracování projektů, plánů, koncepcí a rozborů, pomoc při nákupu a zpracování knihovního fondu pořízeného z prostředků obce a při jeho distribuci
  • pořádání seminářů a dalších vzdělávacích akcí a porad pro pracovníky knihoven kraje
  • poskytování dalších nevymezených služeb, které lze považovat za plnění regionálních funkcí podle rozhodnutí krajské knihovny