Oddělení knihovních fondů

Oddělení knihovních fondů
Kontakty pro dodavatele a vydavatele na oddělení akvizice, zpracování fondu.
 

Oddělení knihovních fondů

732 377 491  oddělení knihovních fondů – vedoucí Bc. Alice Havránková 
                                                                               havrankova@knihovnakv.cz

733 595 871   katalogizace