Balneologická knihovna

Balneologická knihovna
Historický i soudobý fond lékařské literatury a literatury s tématem zdraví a lázeňství.

Balneologická knihovna

kontaktní osoba Ivana Řádová Mayerová
mayerova@knihovnakv.cz

Knihovní fond soudobé balneologické literatury pro lékaře i laiky, včetně periodicky vycházejících titulů (noviny a časopisy),naleznete v čítárně krajské knihovny.

Historický fond českých i cizojazyčných knih z 18. a 19. století s tématem balneologie a lázeňství je možné vypůjčit k odbornému prezenčnímu studiu v prostorách knihovny. Fond je uložen v moderním klimatizovaném depozitním skladu.

KRAMERIUS - digitalizovaný fond balneologické literatury (dostupné pouze z PC stanic v knihovně)

MANUSCRIPTORIUM - digitální knihovna rukopisů a vzácných tisků

Nejstarší kniha ve fondu krajské knihovny:

Summer, Fabian, 1533-1571

De inventione, descriptione, temperie, viribus, et imprimis usu, Thermarum D. Caroli IIII. Imperatoris : libellus brevis ... / scriptus a Fabiano Sommero philosophiae et artis medicae doctore eximio, ex Thermis Carolinis

První ucelená monografie Karlových Varů, jež si vedle aspektů medicínských všímá také topografie a dějin, má název De inventione, descriptione, temperie, viribus et inprimis usu thermarum D. Caroli IV. Imperatoris. Z knihy se poprvé dozvídáme podrobné údaje o vzhledu renesančních Karlových Varů. Dílo, jež bylo vydáno roku 1571 v Lipsku, napsal karlovarský rodák Fabian Summer. Fabian Summer byl synem karlovarského starosty Johanna Summera. Narodil se roku 1533. Za studiem odešel na univerzitu do Lipska, kde byl imatrikulován roku 1553 a v roce 1557 promován na magistra. Ještě téhož roku Summer přešel do Wittenbergu, kde dosáhl doktorátu filozofie a medicíny. Po ukončení studií mnoho cestoval a podobně jako většina tehdejších humanitních vzdělanců navštívil také Itálii. Tamější vyspělé lázeňství jej hluboce zaujalo a inspirovalo. Již v Itálii začal pracovat na své knize o Karlových Varech. Později se stal lékařem a profesorem ve Wittenbergu. Své italské náčrtky dokončoval během častých pobytů v Karlových Varech, kam zajížděl v době sezony provozovat lékařskou praxi. V Karlových Varech knihu také dokončil, jejího vydání se však již nedočkal. Zemřel v roce 1571. Spis je psán latinsky a vyšel v roce 1571 zásluhou Summerova bratra Johanna. Již o rok později se čtenářům dostal do rukou německý překlad, který pořídil další ze tří Summerových bratrů, tentokráte Mathias. Obě knihy se pro velkou oblibu dočkaly mnoha dalších vydání jak v latinské, tak i v německé verzi (1580, 1589, 1590, 1592, 1609, 1647, 1648). Summerova práce je dodnes oceňována jako základní dílo z počátků karlovarského lázeňství. Výtečný barokní znalec karlovarské balneologické literatury Karl Gottlob Springsfeld považoval Summera za nejlepšího karlovarského autora 16. století.